Dragi prieteni,

Vă informăm că prin Ordonanța 16/2022, de la 1 august, pentru un contract de muncă cu salariul minim pe economie, în regim part-time se calculează CAS la nivelul salariului minim în întregime. Dacă angajatul are mai multe contracte part-time, iar remunerațiile însumate totalizează cel puțin salariul minim pe economie, CAS se calculează la valoarea normală din contracte, ca și înainte.  

Prevederi speciale pentru CIM cu norma partială (part-time)

Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei de CAS asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Aceste prevederi nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situații:

1.       sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;

2.       sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;

3.       sunt persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;

4.       au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

5.       realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară.

Pentru aplicarea exceptiilor, angajatorul va solicita documente justificative persoanelor fizice aflate în situațiile respective.

Se aplică în mod corespunzător prevederile de la CAS privind stabilirea bazei de calcul a CASS în cazul CIM-urilor cu normă parțială. 

Modificările se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2022.

În cazul în care contribuția de asigurări sociale calculată potrivit regulilor vechi este mai mică decât contribuția de asigurări sociale stabilită potrivit noilor prevederi, diferența se suportă de către angajator.